Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

06.03.2023   -
Oznámení o předávání akcií - dodatečná lhůta Zde

03.03.2023   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat v hotovosti pouze:
v pondělí 27.3.2023 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

22.12.2022   -
Změna podoby a formy akcií a veřejný návrh na nákup vlastních akcií
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Zde
- Oznámení veřejného návrhu Zde
- Oznámení o předávání akcií Zde

08.12.2022   -
Formulář žádost o výplatu dividend VaK TU 2021 Zde (docx) a Zde (pdf)

06.12.2022   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 22.11.2022, vč. příloh Zde

30.11.2022   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2023 je 102,85 Kč s DPH (59,40 vodné a 43,45 stočné)

24.11.2022   -
Oznámení o změně podoby a formy cenného papíru z rozhodnutí valné hromady 22.11.2022. Zde

07.11.2022   -
Stanovisko představenstva k bodu 5 protinávrhu Mgr. Ing. Franka k bodu 5 Zde

07.11.2022   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 22. 11. 2022 Zde

07.11.2022   -
Stanovisko představenstva k bodu 3 protinávrhu Mgr. Ing. Franka k bodu 3 Zde

07.11.2022   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 3 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 22. 11. 2022 Zde

19.10.2022   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22. 11. 2022. Zde

14.06.2022   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 30.5.2022, vč. příloh Zde

17.05.2022   -
VH 2022 - Stanovisko představenstva k bodu 7 protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 7) Zde

17.05.2022   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 7 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2022 Zde

17.05.2022   -
VH 2022 - Stanovisko představenstva k bodu 5 protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 5) Zde

17.05.2022   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 programu valné hromady společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2022 Zde

28.04.2022   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. 5. 2022. Zde
- Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, která je součástí smlouvy o upsání akcií.

14.04.2022   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Trutnov Voletiny, ul. Voletinská - splašková kanalizace“ Zde

31.03.2022   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Trutnov, kruh. objezd Pražská-Úpická-Žižkova - sanace kanalizace“ Zde

11.03.2022   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. Polská, Trutnov“ Zde

11.03.2022   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Trutnov, Polská - oprava silnice I/16 TU-Libeč - sanace kanalizace“ Zde

03.03.2022   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Vodovodní řád a tlaková kanalizace Pec pod Sněžkou - Růžový důl“ Zde

03.12.2021   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2022 je 89,43 Kč s DPH (53,35 vodné a 36,08 stočné)

25.01.2021   -
Laboratoř: Od 25.1.2021 příjem vzorků odpadních vod po, út, čt 6,15 – 10,00 hod. Pitné vody po telefonické dohodě.