Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

15.07.2019   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
v pondělí 29.7.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
ve středu 31.7.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

04.07.2019   -
Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Zde

04.07.2019   -
Obchodní oddělení bude mimo provoz ve dnech 22.7., 23.7. a 24.7.
Neodkladné záležitosti budou vyřízeny ve dnech 25. a 26.7. po předchozí domluvě na telefonu 604 241 389.

12.06.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodu ve Foerstrově ul. v Trutnově“ Zde

11.06.2019   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 27.5.2019, vč. příloh Zde

10.06.2019   -
Notářský zápis z valné hromady 27.5.2019 Zde

27.05.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Úpravna vody Pec pod Sněžkou – sanace 2 akumulačních komor (2000 m3 + 1000 m3)“ Zde

22.05.2019   -
Stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s. k Protestu proti usnesení valné hromady společnosti a k žádosti o vysvětlení akcionáři - spolku OSMA – ČR - OJ024 Zde

22.05.2019   -
Protest akcionáře spolku OSMA – ČR – OJ024 proti usnesení valné hromady společnosti konané dne 27. 5. 2019 a Žádosti o vysvětlení Zde

26.04.2019   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2019. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena DR.

01.03.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého (Komenského nám.) – dolní část – oprava kanalizace a Trutnov, Exulantská ul. – výměna vodovodu a kanalizace“ Zde

05.12.2018   -
Cena vodného a stočného pro rok 2019 je 79,75 Kč s DPH (45,79 vodné a 33,96 stočné)