Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

06.05.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního řadu – ul. Mánesova Trutnov“ Zde

29.04.2021   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 31. 5. 2021. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

06.04.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul. V Domcích - Trutnov“ Zde

16.03.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Softwarové rekonstrukce dispečerských pracovišť VAK Trutnov – upgrade SW“ Zde

23.02.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a dodávka montáž ASŘTP objektů ČS K Valům, VDJ Oblanov a ČS Dolce“ Zde

25.01.2021   -
Laboratoř: Od 25.1.2021 příjem vzorků odpadních vod po, út, čt 6,15 – 10,00 hod. Pitné vody po telefonické dohodě.

23.11.2020   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2021 je 83,31 Kč s DPH (48,64 vodné a 34,67 stočné)

06.11.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Výběr dodavatele v zakázce „výměnná kontejnerová cisternová sací nástavba“ Zde

23.10.2020   -
Rozhodnutí u vyloučení účastníka v zadávacím řízení: Výběr dodavatele v zakázce „výměnná kontejnerová cisternová sací nástavba“ Zde

23.10.2020   -
UPOZORNĚNÍ!!! Omlouváme se našim zákazníkům, že z důvodu nouzového stavu a zvyšujícího růstu nákazy COVID-19, nebudeme prozatím vybírat peníze v hotovosti. Pro placení vodného, stočného využijte služeb pošty nebo zaplaťte bankovním převodem.
Děkujeme za pochopení.

03.09.2020   -
UPOZORNĚNÍ! V lokalitě Dolníky je možné od čtvrtka 3.9.2020 užívat vodu z veřejného vodovodu jako VODU PITNOU. Více zde

28.07.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – oprava VDJ HSM“ Zde

17.07.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou – Jelení Louky - výměna vodovodních přivaděčů“ Zde

08.06.2020   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 25.5.2020, vč. příloh Zde

02.06.2020   -
Sdělení ředitele, viz zde

29.05.2020   -
Notářský zápis z valné hromady 25.5.2020 Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a řídicího systému vodojemů Velká Úpa a Portášky“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Železničářská – oprava kanalizačního řadu“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Sacotlaková kanalizační cisterna“ Zde

22.05.2020   -
Oznámení protinávrhu akcionáře, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhu do programu valné hromady Zde

22.05.2020   -
Protinávrh akcionáře PDF invest, s.r.o. k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Oznámení protinávrhů akcionářů, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhů do programu valné hromady Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

23.04.2020   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2020. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

21.04.2020   -
Laboratoř Hydrolab - předávání vzorků bude probíhat dle instrukcí a vyplněného čestného prohlášení uvedené Zde (pdf) a Zde (docx)

21.04.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Lípová – oprava kanalizačního řadu“ Zde

30.03.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Svoboda nad Úpou – ul. Horská – oprava vodovodu“ Zde

27.02.2020   -
Výběr dodavatele v zakázce „Sacotlaková kanalizační cisterna“ – Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace jsou k nalezení zde, informace na VVZ, viz zde

30.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Odvodňovací dekantační odstředivka“ Zde

22.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace a přeložka vodovodního řadu“ Zde