Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

11.02.2020   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
v pondělí 24.2.2020 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
ve středu 26.2.2020 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

30.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Odvodňovací dekantační odstředivka“ Zde

22.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace a přeložka vodovodního řadu“ Zde

02.12.2019   -
Cena vodného a stočného pro rok 2020 je 82,95 Kč s DPH (47,73 vodné a 35,22 stočné)

22.11.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Servisní výměna HW a SW operátorských stanic, HW a SW datapanelů OP1 až OP7 – ČOV Bohuslavice“ Zde

04.09.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „PD a IČ na akci Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace“ Zde

04.07.2019   -
Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Zde

12.06.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava vodovodu ve Foerstrově ul. v Trutnově“ Zde

11.06.2019   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 27.5.2019, vč. příloh Zde

10.06.2019   -
Notářský zápis z valné hromady 27.5.2019 Zde

27.05.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Úpravna vody Pec pod Sněžkou – sanace 2 akumulačních komor (2000 m3 + 1000 m3)“ Zde

22.05.2019   -
Stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s. k Protestu proti usnesení valné hromady společnosti a k žádosti o vysvětlení akcionáři - spolku OSMA – ČR - OJ024 Zde

22.05.2019   -
Protest akcionáře spolku OSMA – ČR – OJ024 proti usnesení valné hromady společnosti konané dne 27. 5. 2019 a Žádosti o vysvětlení Zde

26.04.2019   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2019. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena DR.

01.03.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého (Komenského nám.) – dolní část – oprava kanalizace a Trutnov, Exulantská ul. – výměna vodovodu a kanalizace“ Zde