Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

20.04.2018 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Doplnění systému řízení ČOV Trutnov – Bohuslavice – 1) Začlenění nové soupravy zahuštění kalu; 2) Začlenění elektro/MaR nového plynojemu“ Zde

19.04.2018 - Dne 7.5.2018 nebudou přijímány vzorky odpadních vod.

18.04.2018 - Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
ve středu 25.4.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
v pondělí 30.4.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

20.12.2017 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Správce stavby „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ Zde

28.12.2017 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.“ Zde

06.12.2017 - Cena vodného a stočného pro rok 2018 je 76,30 Kč s DPH (43,49 vodné a 32,81 stočné)