Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

14.01.2022   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat v hotovosti pouze:
ve středu 26.1.2022 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

22.12.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Mladé Buky, ulice Za Lenou – splašková kanalizace“ Zde

03.12.2021   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2022 je 89,43 Kč s DPH (53,35 vodné a 36,08 stočné)

25.11.2021   -
Laboratoř:
Příjem vzorků 2021: pitné vody do 20.12.2021 do 12:00, odpadní vody do 17.12.2021 do 10:00
Příjem vzorků 2022: od 3.1.2022


16.06.2021   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 31.5.2021, vč. příloh Zde

11.06.2021   -
VH 2021 - Oznámení veřejného návrhu VaK Trutnov Zde a přílohy Zde

11.06.2021   -
VH 2021 - Usnesení o výkupu VaK Trutnov Zde

01.06.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. J. Tippelta, Horní Maršov“ Zde

01.06.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. I. Olbrachta, Trutnov“ Zde

27.05.2021   -
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Arrows k bodu 6) Zde

27.05.2021   -
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Arrows k bodu 5) Zde

27.05.2021   -
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021 Zde

13.05.2021   -
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 6) Zde

13.05.2021   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě (bod 6) společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021 Zde

13.05.2021   -
VH 2021 - Stanovisko představenstva k protinávrhům (Mgr. Ing. Frank k bodu 5) Zde

13.05.2021   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě (bod 5) společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 31. 5. 2021 Zde

06.05.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního řadu – ul. Mánesova Trutnov“ Zde

29.04.2021   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 31. 5. 2021. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

06.04.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: „Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul. V Domcích - Trutnov“ Zde

16.03.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Softwarové rekonstrukce dispečerských pracovišť VAK Trutnov – upgrade SW“ Zde

23.02.2021   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a dodávka montáž ASŘTP objektů ČS K Valům, VDJ Oblanov a ČS Dolce“ Zde

25.01.2021   -
Laboratoř: Od 25.1.2021 příjem vzorků odpadních vod po, út, čt 6,15 – 10,00 hod. Pitné vody po telefonické dohodě.

23.11.2020   -
Cena vodného a stočného od 1.1.2021 je 83,31 Kč s DPH (48,64 vodné a 34,67 stočné)