Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

29.05.2020   -
Notářský zápis z valné hromady 25.5.2020 Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a řídicího systému vodojemů Velká Úpa a Portášky“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Železničářská – oprava kanalizačního řadu“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Sacotlaková kanalizační cisterna“ Zde

22.05.2020   -
Oznámení protinávrhu akcionáře, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhu do programu valné hromady Zde

22.05.2020   -
Protinávrh akcionáře PDF invest, s.r.o. k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Oznámení protinávrhů akcionářů, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhů do programu valné hromady Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

18.05.2020   -
Úhrady v hotovosti vodného a stočného v květnu nevybíráme!
Nadále platí nařízení ředitele o zákazu příjmu hotovostních plateb (viz níže).

06.05.2020   -
Cena vodného a stočného od 1.5.2020 je 79,34 Kč s DPH (45,65 vodné a 33,69 stočné)

23.04.2020   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2020. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

21.04.2020   -
Laboratoř Hydrolab - předávání vzorků bude probíhat dle instrukcí a vyplněného čestného prohlášení uvedené Zde (pdf) a Zde (docx)

21.04.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Lípová – oprava kanalizačního řadu“ Zde

30.03.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Svoboda nad Úpou – ul. Horská – oprava vodovodu“ Zde

16.03.2020   -
Sdělení ředitele, viz zde

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR s okamžitou
platností nařizuji:

• Omezuji vstup veřejnosti do všech prostor společnosti Vodovody
   a kanalizace Trutnov, a.s., vstup veřejnosti umožnuji pouze po
   předchozí dohodě se zaměstnancem společnosti.
• Preferovat zasílání elektronických dokumentů, využívání
   poštovních schránek pro příjem listinných dokumentů - v co
   největší míře zamezit kontaktu s veřejností a zakazuji příjem
   hotovostních plateb - zavřené klientské centrum pro příjem
   hotovosti.
• Provádět práce pouze nezbytné pro zajištění provozu
   společnosti. Omezuji práce spojené s běžnými výměnami
   vodoměrů, opravy vodovodního řádu a kanalizace pouze na
   rozhodnutí vedoucího pracovníka v nezbytných případech
   s přihlédnutím na minimalizaci styku s veřejností. Dále
   zastavují odečty vodoměrů - fakturace bude probíhat zálohově
   dle předpokládaného stavu.
• Zaměstnanci laboratoře budou provádět pouze odběry pro
   interní potřeby společnosti. Externí vzorky se budou přijímat se
   souhlasem vedoucího a bez osobního kontaktu.
• Zrušení všech plánovaných školení a rehabilitace.
• Platnost těchto opatření je do odvolání.


16.03.2020   -
DO ODVOLÁNÍ NEBUDE LABORATOŘ PŘIJÍMAT VZORKY VOD K ROZBORU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

27.02.2020   -
Výběr dodavatele v zakázce „Sacotlaková kanalizační cisterna“ – Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace jsou k nalezení zde, informace na VVZ, viz zde

30.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Odvodňovací dekantační odstředivka“ Zde

22.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace a přeložka vodovodního řadu“ Zde

02.12.2019   -
Cena vodného a stočného pro rok 2020 je 82,95 Kč s DPH (47,73 vodné a 35,22 stočné)