Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Úřední hodiny

Oddělení technicko-provozní (OTPČ):
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Obchodní oddělení:
Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
(případně po telefonické domluvě)

Podatelna: viz zde

Reklamační řád: viz zde


Novinky

16.10.2020   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
ve středu 21.10.2020 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
v pondělí 26.10.2020 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

03.09.2020   -
UPOZORNĚNÍ! V lokalitě Dolníky je možné od čtvrtka 3.9.2020 užívat vodu z veřejného vodovodu jako VODU PITNOU. Více zde

28.07.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – oprava VDJ HSM“ Zde

17.07.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou – Jelení Louky - výměna vodovodních přivaděčů“ Zde

08.06.2020   -
Zápis o jednání řádné valné hromady 25.5.2020, vč. příloh Zde

02.06.2020   -
Sdělení ředitele, viz zde

29.05.2020   -
Notářský zápis z valné hromady 25.5.2020 Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Oprava elektroinstalace a řídicího systému vodojemů Velká Úpa a Portášky“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Železničářská – oprava kanalizačního řadu“ Zde

25.05.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Sacotlaková kanalizační cisterna“ Zde

22.05.2020   -
Oznámení protinávrhu akcionáře, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhu do programu valné hromady Zde

22.05.2020   -
Protinávrh akcionáře PDF invest, s.r.o. k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Oznámení protinávrhů akcionářů, stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s., zařazení protinávrhů do programu valné hromady Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024 (právně zastupuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

19.05.2020   -
Protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k valné hromadě společnosti VAK Trutnov, a.s., svolané na 25. 5. 2020 Zde

06.05.2020   -
Cena vodného a stočného od 1.5.2020 je 79,34 Kč s DPH (45,65 vodné a 33,69 stočné)

23.04.2020   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2020. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

21.04.2020   -
Laboratoř Hydrolab - předávání vzorků bude probíhat dle instrukcí a vyplněného čestného prohlášení uvedené Zde (pdf) a Zde (docx)

21.04.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov – ulice Lípová – oprava kanalizačního řadu“ Zde

30.03.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Svoboda nad Úpou – ul. Horská – oprava vodovodu“ Zde

16.03.2020   -
DO ODVOLÁNÍ NEBUDE LABORATOŘ PŘIJÍMAT VZORKY VOD K ROZBORU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

27.02.2020   -
Výběr dodavatele v zakázce „Sacotlaková kanalizační cisterna“ – Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace jsou k nalezení zde, informace na VVZ, viz zde

30.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Odvodňovací dekantační odstředivka“ Zde

22.01.2020   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace a přeložka vodovodního řadu“ Zde

02.12.2019   -
Cena vodného a stočného pro rok 2020 je 82,95 Kč s DPH (47,73 vodné a 35,22 stočné)