Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

22.05.2019   -
Stanovisko představenstva společnosti VAK Trutnov, a.s. k Protestu proti usnesení valné hromady společnosti a k žádosti o vysvětlení akcionáři - spolku OSMA – ČR - OJ024 Zde

22.05.2019   -
Protest akcionáře spolku OSMA – ČR – OJ024 proti usnesení valné hromady společnosti konané dne 27. 5. 2019 a Žádosti o vysvětlení Zde

14.05.2019   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
v pondělí 27.5.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
ve středu 29.5.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

26.04.2019   -
Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2019. Zde
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena DR.

01.03.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého (Komenského nám.) – dolní část – oprava kanalizace a Trutnov, Exulantská ul. – výměna vodovodu a kanalizace“ Zde

05.12.2018   -
Cena vodného a stočného pro rok 2019 je 79,75 Kč s DPH (45,79 vodné a 33,96 stočné)