Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

18.04.2019   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
ve středu 24.4.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
v pondělí 29.4.2019 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

02.04.2019   -
Laboratoř:
Ve dnech 15.4., 19.4., 22.4., 26.4, 29.4., 1.5., 3.5., 8.5. nebudou přijímány vzorky odpadních vod.

01.03.2019   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého (Komenského nám.) – dolní část – oprava kanalizace a Trutnov, Exulantská ul. – výměna vodovodu a kanalizace“ Zde

05.12.2018   -
Cena vodného a stočného pro rok 2019 je 79,75 Kč s DPH (45,79 vodné a 33,96 stočné)

27.08.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Vodárenský dispečink VAK Trutnov – Upgrade HW“ Zde

21.06.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Opravy vodovodů Voletiny, Křížová cesta, Svoboda – Dolní Maršov, Rýchorské sídliště, Janské Lázně, Modrokamenná ulice, Velká Úpa – vodovod C1“ Zde

12.06.2018   -
Příloha č. 3 Zápisu o jednání řádné valné hromady konané dne 28.5.2018 Zde

12.06.2018   -
Zápis o jednání řádné valné hromady konané dne 28.5.2018, vč. příloh Zde

25.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou, Jelení louky – Jímání vody na Zeleném potoce“ Zde

25.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého – Oprava kanalizace - horní část“ Zde

20.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Doplnění systému řízení ČOV Trutnov – Bohuslavice – 1) Začlenění nové soupravy zahuštění kalu; 2) Začlenění elektro/MaR nového plynojemu“ Zde

09.03.2018   -
Rozhodnutí o výběru dodavatele: „Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“ Zde

28.12.2017   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.“ Zde

20.12.2017   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Správce stavby „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ Zde

06.12.2017   -
Cena vodného a stočného pro rok 2018 je 76,30 Kč s DPH (43,49 vodné a 32,81 stočné)