HYDROLABKontakty:

Mgr. Šárka Bryknarová – vedoucí zkušební laboratoře
Barbora Kosinková – zástupce vedoucí zkušební laboratoře
tel.: 499841582
mobil: 731450018
e-mail: hydrolab@vaktu.cz


Sídlo:
Kladská ul. (ČOV), Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3Vzorky odpadních vod příjímáme POUZE v pondělí, úterý a v čtvrtek od 6:15 - 10:00 hod, v jiné termíny dle dohody!!!

• Předávání vzorků bude probíhat dle instrukcí a vyplněného čestného prohlášení uvedené Zde a Zde

• Zkušební laboratoř Hydrolab úspěšně absolvovala opakovanou akreditaci
  u Českého institutu pro akreditaci o.p.s. v Praze. Laboratoř má zaveden
  systém zabezpečení a řízení kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

• Na základě osvědčení o akreditaci a její nedílné přílohy provádíme rozbory a odběry pitných,
  podzemních a povrchových vod dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších
  předpisů. a vyhl.Mze č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb
  ve znění pozdějších předpisů. Rozbory a odběry odpadních vod provádíme dle vyhl. 61/2003 Sb.
  ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení vlády 143/2012 Sb.

• Pro právnické i fyzické osoby provádíme rozbory vod požadované Krajskou hygienickou
  stanicí a referátem životního prostředí.
  Jedná se např. o rozbory:
• potřebné ke kolaudaci objektů
• rozbory vod ze soukromých studen
• rozbory pro podnikatele podnikající v oblasti hotelových a ubytovacích služeb
• rozbory odpadních vod z odtoku z individuálních ČOV, lapolů …..

• V rámci našich vzorkovacích okruhů nabízíme pro provozovatele vodovodních sítí a obecních
  čistíren, i soukromým osobám svoz jednotlivých vzorků za příznivé ceny za dopravu.
  Pro smluvní partnery máme připraveny zvýhodněné ceny za rozbory.

• Stanovení ukazatelů, které laboratoř neprovádí, zajišťujeme subdodávkou v jiné
  akreditované laboratoři.

• Mimo rámec výše uvedeného Osvědčení o akreditaci nabízí naše laboratoř také
  hygienické zajištění zdrojů pitné vody (chlorování) a poradenství v oblasti
  vodního hospodářství.

• Podrobnější informace o rozborech, odběrech, a dalších službách vám rádi sdělíme
  na telefonních číslech 499841582 nebo 731450018.
Akreditace

Osvědčení o akreditaci č. 557/2020 ze dne 11.9.2020 ( PDF - 1 MB)

Příloha k Osvědčení o akreditaci č.: 557/2020 ( PDF - 2 MB)


Rozbory

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 18.5.2020

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 20.5.2019

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 21.5.2018

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 5.6.2017

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 22.8.2016

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 22.6.2015

Rozbor pitné vody v Trutnově ze dne 22.10.2014

Typy rozborů pitných, povrchových a podzemních vod ( PDF - 164 kB)

Typy rozborů odpadní vody ( PDF - 101 kB)

Pravidla pro objednání rozboru vody ( PDF - 36 kB)

Objednávka rozboru odpadní vody ( DOC - 172 kB)

Objednávka rozboru pitné vody ( DOC - 172 kB)

Průvodní list vzorku OV platnost od 2.9.2020 - Odpadní voda ( XLS - 67 kB)

Průvodní list vzorku PV platnost od 2.9.2020 - Pitná, povrchová a podzemní voda ( XLS - 68 kB)


Ceník

- informaci o cenách rozborů rádi poskytneme na tel. 499841582


Info

Tvrdost vody obecně ( PDF - 146 kB)

Tvrdost vody v Trutnově a přilehlých oblastech ( PDF - 95 kB)