Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

13.11.2018   -
Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
v pondělí 26.11.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
ve středu 28.11.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

27.08.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Vodárenský dispečink VAK Trutnov – Upgrade HW“ Zde

21.06.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Opravy vodovodů Voletiny, Křížová cesta, Svoboda – Dolní Maršov, Rýchorské sídliště, Janské Lázně, Modrokamenná ulice, Velká Úpa – vodovod C1“ Zde

12.06.2018   -
Příloha č. 3 Zápisu o jednání řádné valné hromady konané dne 28.5.2018 Zde

12.06.2018   -
Zápis o jednání řádné valné hromady konané dne 28.5.2018, vč. příloh Zde

25.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Pec pod Sněžkou, Jelení louky – Jímání vody na Zeleném potoce“ Zde

25.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Trutnov, ul. Prokopa Holého – Oprava kanalizace - horní část“ Zde

20.04.2018   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky: „Doplnění systému řízení ČOV Trutnov – Bohuslavice – 1) Začlenění nové soupravy zahuštění kalu; 2) Začlenění elektro/MaR nového plynojemu“ Zde

09.03.2018   -
Rozhodnutí o výběru dodavatele: „Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“ Zde

28.12.2017   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.“ Zde

20.12.2017   -
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Správce stavby „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ Zde

06.12.2017   -
Cena vodného a stočného pro rok 2018 je 76,30 Kč s DPH (43,49 vodné a 32,81 stočné)