Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.


Vítejte na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Hlavní náplní naší společnosti je výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.Novinky

20.03.2018 - Úhrady vodného a stočného budeme tento měsíc vybírat na pokladně v tyto dny:
v pondělí 26.3.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h
ve středu 28.3.2018 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h

20.12.2017 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: Správce stavby „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ Zde

28.12.2017 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.“ Zde

06.12.2017 - Cena vodného a stočného pro rok 2018 je 76,30 Kč s DPH (43,49 vodné a 32,81 stočné)